Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

Κύριλλος Αλεξανδρείας: ''Ελευθερία''


''Ποιά λοιπόν είναι η διαφορά του νόμου προς την μέσω του Χριστού χάρη,θα το διαπιστώσει πάλι αυτός που αγαπά την έρευνα και είναι φίλος των αγαθών ιδρώτων,ενώ εμείς θα πούμε λίγα αντί πολλών,πιστεύοντας ότι είναι αμέτρητος και πολύ μεγάλος ο αριθμός των μαρτυριών σχετικά με αυτά.

Λοιπόν,«ο νόμος κατέκρινε τον κόσμο» (γιατί όπως λέγει ο Παύλος,«Περιέκλεισε ο Θεός με αυτόν τα πάντα κάτων από την αμαρτία»),και μας παρουσίαζε ενόχους τιμωριών,μας ελευθερώνει όμως μάλλον ο ίδιος ο Σωτήρας γιατί λέγει:«Δεν ήρθα για να κατακρίνω τον κόσμο,αλλά για να σώσω τον κόσμο».Και χάρη βέβαια στους ανθρώπους έδινε και ο νόμος,καλώντας τους γενικά σε θεογνωσία και απομακρύνοντας από τη λατρεία των ειδώλων εκείνους που είχαν πλανηθεί,και μαζί μ'αυτό και υποδεικνύοντας το φαύλο,και διδάσκοντας το καλό,αν και όχι τελείως,αλλά κατά τρόπο παιδαγωγικό και χρήσιμο.Η αλήθεια όμως και η χάρη μέσω του Μονογενούς δεν μας παρέχει το αγαθό με τύπους,ούτε χαράσσει σαν με σκιές αυτά που μας συμφέρουν,αλλά με λαμπρές και καθαρώτατες εντολές,και μας χειραγωγεί στην τέλεια γνώση της πίστεως.Και ο νόμος βέβαια μας έδινε πνεύμα δουλείας προς φόβο,ενώ ο Χριστός μας δίνει το πνεύμα της υιοθεσίας που μας οδηγεί στην ελευθερία.''

Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας 
(''Υπόμνημα στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο'',ΕΠΕ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου