Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014

Κυριακή της Ορθοδοξίας

 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Α' (44-52)

''Την άλλην ημέραν ήθελε ο Ιησούς να μεταβή εις την Γαλιλαίαν και βρίσκει τον Φίλιππον και του λέγει,''Ακολούθησέ με''.Κατήγετο δε ο Φίλιππος από την Βηθσαϊδά,από την πόλιν του Ανδρέα και του Πέτρου.Ο Φίλιππος ευρίσκει τον Ναθαναήλ και του λέγει,''Ευρήκαμε εκείνον,δια τον οποίον έγραψε ο Μωϋσής εις τον νόμον και οι Προφήται,τον Ιησούν,τον υιόν του Ιωσήφ από την Ναζαρέτ''.Και ο Ναθαναήλ του είπε,''Είναι δυνατόν από την Ναζαρέτ να προέλθη κανένα καλό;''.Λέγει εις αυτόν ο Φίλιππος,''Έλα να ιδής''.Είδε ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται προς αυτόν και είπε,''Να ένας αληθινός Ισραηλίτης,εις τον οποίον δεν υπάρχει δόλος''.Ο Ναθαναήλ του είπε,''Από που με γνωρίζεις;''.Και ο Ιησούς του απεκρίθη,''Πριν σε φωνάξη ο Φίλιππος,σε είδα να είσαι κάτω από τη συκιά''.Ο Ναθαναήλ του λέγει ''Ραββί,συ είσαι ο Υιός του Θεού,συ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ''.Ο Ιησούς του απεκρίθη,''Επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη συκιά,πιστεύεις;Θα ιδής μεγαλύτερα πράγματα από αυτά''.Και προσέθεσε,''Αλήθεια,αλήθεια,σας λέγω,από τώρα θα βλέπετε τον ουρανόν ανοιγμένον και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν προς τον Υιόν του ανθρώπου''.

Υπόμνημα εις το Κατά Ιωάννην (Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος)Προς δόξαν Θεού!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου