Σάββατο, 1 Μαρτίου 2014

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης: Λόγοι εις τους Μακαρισμούς

  Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι,ότι αυτών εστί η βασίλεια των ουρανών.

  
   Τι σημαίνει λοιπόν η πτωχεία του πνεύματος,με την οποία εξασφαλίζεται η κατάκτηση της βασιλείας των ουρανών;Από την Αγία Γραφή έχουμε μάθει δύο είδη πλούτου.Ο ένας είναι αξιοθαύμαστος και ο άλλος αξιοκατάκριτος.Κι ο πλούτος των αρετών είναι θαυμαστός,ενώ ο υλικός και γήινος κατακρίνεται.Γιατί ο μεν ένας γίνεται κτήμα της ψυχής,ο δε άλλος είναι επιτήδειος για να εξαπατά τις αισθήσεις.Γι'αυτό ο Κύριος απαγορεύει να θησαυρίζουμε αυτόν,επειδή βρίσκεται εκτεθειμένος στα σκουλήκια για τροφή και τον επιβουλεύονται οι κλέφτες (Ματθ.6:19).Επιβάλλει δε να δείχνουμε προθυμία για τον πλούτο των ανωτέρων αγαθών,που η δύναμη της φθοράς δεν τον αγγίζει.Κι όταν λέγει σκουλήκια και κλέφτες,υπονοεί εκείνον που καταστρέφει τους θησαυρούς της ψυχής.Συνεπώς αν η φτώχεια ξεχωρίζεται από τον πλούτο,ασφαλώς μπορούμε κατ'αναλογία να μάθουμε πως υπάρχει και δύο ειδών φτώχεια.Η μια απορρίπτεται,η δε άλλη μακαρίζεται.Εκείνος π.χ. που είναι φτωχός ως προς την σωφροσύνη,ή στερείται το πολύτιμο απόκτημα της δικαιοσύνης,ή της σοφίας,ή της σύνεσης,ή κάποιον άλλον από τους πολύτιμους θησαυρούς,αυτός αποδεικνύεται πεινασμένος,χωρίς κτήματα και φτωχός,άθλιος για τη φτώχεια και αξιολύπητος για την έλλειψη πολύτιμων κτημάτων.Ενώ ο άλλος που θεληματικά στερείται όλα,όσα υπονοούνται γύρω από την κακία,και δεν έχει αποθηκεύσει στις αποθήκες του κανέναν από τους θησαυρούς του διαβόλου,αλλά έχει ζήλο πνευματικό και μ'αυτόν θησαυρίζει για τον εαυτό του την φτώχεια από τα κακά,αυτός μπορεί να παρουσιασθεί από τον Κύριο ότι βρίσκεται μέσα στη μακάρια φτώχεια,της οποίας καρπός είναι η βασιλεία των ουρανών.

   Νομίζω ότι ο Κύριος ονομάζει πτωχεία του πνεύματος τη θεληματική ταπεινοφροσύνη.Πρότυπο αυτής μας προβάλλει ο Απόστολος την πτωχεία του Κυρίου «ο Οποίος για μας επτώχευσε,μολονότι είναι πλούσιος,προκειμένου να γίνουμε εμείς πλούσιοι χάρη στη δική του πτωχεία» (Β' Κορ. 8:9)

   Εάν πρέπει,λοιπόν,να ανέβουμε στα ψηλά,θα πτωχεύσουμε ως προς εκείνα που μας τραβούν προς τα κάτω,για να φθάσουμε στα ψηλά.Ποιος είναι ο τρόπος,μας τον λέγει ο ψαλμωδός:«Σκορπίζει,δίνει στους πεινασμένους,η αρετή που μένει αιώνια» (Ψαλμ. 101:9).Όποιος κοινωνεί στην πτωχεία του πτωχού,κατατάσσει τον εαυτό του με τον Χριστό που επτώχευσε για μας.Αφού ο Κύριος επτώχευσε,ούτε και συ να φοβηθείς την πτωχεία.Εκείνος όμως που για μας επτώχευσε,βασιλεύει σ'όλη την δημιουργία.Αν,λοιπόν,πτωχεύσεις μαζί με τον πτωχεύσαντα Κύριο και θα βασιλεύσεις μαζί με τον Βασιλεύοντα.Αλήθεια,είναι μακάριοι οι πτωχοί στο πνεύμα,επειδή σ'αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών.Είθε και εμείς να βρεθούμε άξιοι αυτής της βασιλείας εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών,στον Οποίο ανήκει η δόξα κι η εξουσία στους αιώνες των αιώνων.Αμήν.

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης 

(''Λόγοι εις τους Μακαρισμούς''- Αποστολική Διακονία)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου