Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός: ''Για τον Διάβολο και τους δαίμονες''


 ''Απ'αυτές τις αγγελικές δυνάμεις ο αρχηγός της τάξεως,που βρίσκεται κοντά στη γη,και αυτός που πήρε από τον Θεό την εξουσία να φρουρεί τη γη,που δεν δημιουργήθηκε κακός κατά φύση,αλλά αγαθός και για το αγαθό και χωρίς να έχει πάρει μέσα του από τον δημιουργό ούτε ίχνος κακίας,επειδή δεν μπόρεσε να βαστάξει τον φωτισμό και την τιμή,που του δώρισε ο δημιουργός,με αυτεξούσια  προαίρεση αλλοιώθηκε από την κατά φύση κατάσταση στην παρά φύση και ύψωσε τον εαυτό του εναντίον του Θεού,που τον δημιούργησε,θέλοντας να επαναστατήσει κατ'αυτού και πρώτος,αφού απομακρύνθηκε από το αγαθό,βρέθηκε στο κακό,γιατί τίποτε άλλο δεν είναι το κακό παρά στέρηση του αγαθού,όπως και το σκότος είναι στέρηση του φωτός.Το αγαθό είναι φως νοητό,όπως και το κακό είναι σκότος νοητό.Ενώ λοιπόν κτίσθηκε από τον δημιουργό ως φως και έγινε αγαθός -«Και γαρ είδεν ο Θεός πάντα,όσα εποίησε,και ιδού καλά λίαν»- με αυτεξούσιο θέλημα έγινε σκότος.Μαζί του επίσης αποσπάσθηκε και τον ακολούθησε και έπεσε άπειρο πλήθος από τους αγγέλους,που ήταν ταγμένοι υπο την εξουσίαν του.Επειδή λοιπόν οι δαίμονες έχουν την ίδια φύση με τους αγγέλους,έχουν γίνει κακοί,στρέφοντας την προαίρεση εκούσια από το αγαθό προς το κακό.

  Αλλά δεν έχουν καμιά εξουσία εναντίον κανενός ούτε καμιά δύναμη,εκτός αν τους επιτραπεί από τον Θεό,κατά το σχέδιο της οικονομίας -όπως στην περίπτωση του Ιώβ λόγου χάρη- σύμφωνα με όσα έχουν γραφτεί στο Ευαγγέλιο για το επεισόδιο των χοίρων.Και όταν γίνει η παραχώρηση του Θεού,τότε έχουν δύναμη και μεταβάλλονται και μετασχηματίζονται,σε όποιο θέλουν σχήμα κατά φαντασία.

  Και τα μέλλοντα ούτε οι άγγελοι ούτε οι δαίμονες τα γνωρίζουν,εντούτοις τα προλέγουν,οι άγγελο, όταν ο Θεός τα αποκαλύπτει σ'αυτούς και τους δίνει την εντολή να προλέγουν,γι'αυτό όσα λένε,γίνονται.Προλέγουν όμως και οι δαίμονες,πότε βλέποντες αυτά που γίνονται μακριά,πότε στοχαζόμενοι,γι'αυτό και πολλές φορές λένε ψέματα,δενπρέπει λοιπόν να πιστεύουμε σ'αυτούς,και αν ακόμη αληθεύουν πολλές φορές,με τον τρόπο που έχουμε πει.Επίσης γνωρίζουν και τις Γραφές.

  Κάθε κακία λοιπόν επινοήθηκε απ'αυτούς,όπως και τα ακάθαρτα πάθη.Και τους δόθηκε η παραχώρηση να προσβάλλουν τον άνθρωπο,δεν μπορούν όμως να εξαναγκάσουν κανέναν,σε μας υπάρχει η δυνατότητα να δεχτούμε ή να μη δεχτούμε την προσβολή.Γι'αυτό για τον Διάβολο και τους δαίμονες,έχει ετοιμαστεί η φωτιά η άσβεστη,η κόλαση η αιώνια,και για όσους τον ακολουθούν.

  Είναι ανάγκη να ξέρουμε ότι,αυτό που είναι για τους ανθρώπους ο θάνατος,για τους αγγέλους είναι η έκπτωση,γιατί μετά την έκπτωση δεν υπάρχει γι'αυτούς μετάνοια,όπως ούτε για τους ανθρώπους μετά τον θάνατο.''

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου