Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος: Προσοχή σ'αυτούς που λένε πως είναι πνευματικοί

 Θεολογικός Πρώτος

16. Και όμως ο Θεός και τον Ηλία αυτόν μπορούσε να μεταθέσει από την γη στον ουρανό χωρίς το άρμα που φάνηκε,όπως τον Ενώχ,και ο ίδιος πάλι ο Δεσπότης μπορούσε ν'ανέβει στους ουρανούς χωρίς νεφέλη και χωρίς τους συνοδούς αγγέλους,αλλά δεν το κάμνει.Γιατί γίνεται αυτό;

Για να μας διδάξει ότι ο νους μας χρειάζεται οπωσδήποτε κάτι που θα τον ανυψώσει προς τον ουρανό,θα του υποδείξει τα εκεί τα εκεί θεάματα  και θα του αποκαλύψει τα μυστήρια του Θεού.Όπως δηλαδή ένα πτηνό δεν είναι δυνατόν να πετάξει στο ύψος χωρίς πτερύγες,έτσι ούτε και ο νους του ανθρώπου δεν μπορεί να ανεβεί προς εκείνα από τα οποία εξέπεσε,αν δεν έχει αυτόν που θα τον προαγάγει και θα τον ανεβάσει.Γίνεται επίσης και για άλλον λόγο.Για να επιβεβαιώσει ο Δεσπότης από τα ίδια τα έργα την ανάληψη και άνοδο στους ουρανούς και του δούλου του και την δική του,να μας διδάξει να μην εξαπατώμαστε με τα λόγια μόνον και να πιστεύομε κάθε άνθρωπο που λέγει ότι είναι πνευματικός αλλά να βεβαιωνόμαστε πρώτα από τον βίο και τις πράξεις του,και μάλιστα αν συμφωνούν οι λόγοι και οι πράξεις του με τις διδασκαλίες του Κυρίου και των Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων,και τότε να δεχόμαστε και ν'ακούμε τους λόγους ως λόγους Χριστού.Αλλιώς και νεκρούς ακόμη αν ανασταίνει και μύρια άλλα θαύματα αν επιδεικνύει,να τον αποστρεφόμαστε και να τον μισούμε σαν δαίμονα και μάλιστα όταν τον βλέπομε νουθετούμενος να μη δέχεται να μεταβάλει το φρόνημά του,αλλ'ακόμη να εμμένει στην πλανεμένη γνώση του και να νομίζει ότι έχει το πολίτευμά του και την διαγωγή του στους ουρανούς.

(''Συμεών ο Νέος Θεολόγος'' - Εκδόσεις ''Γρηγόριος ο Παλαμάς'')

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου