Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

Γέροντας Ιωσήφ Ησυχαστής: Επιστολή 5η

 
  Μη ενδύεσαι μόνον με φύλλα

  Τέκνον μου,εν Κυρίω αγαπητόν,του Θείου Πνεύματος γέννημα...Μη ενδύεσαι μόνον με φύλλα,αλλά άπλωσε τις ρίζες βαθειά να εύρης πηγήν,ωσάν όπου κάμνουν τα πλατάνια.Ώστε να αρδεύεται συνεχώς ύδωρ,και συνεχώς να βλαστάνης.Και όταν επέλθη σοι ξηρασία,να μην πάθης καμμίαν αλλοίωσιν,καθότι εύρες ιδίαν πηγήν.Και όταν σβήση η δανεική σου λαμπάδα εσύ θα έχης ανάψει άλλην δια των έργων.Και ποσώς δεν θα δοκιμάσης σκοτίαν.

  Ο δε τρόπος της αποκτήσεως τούτων είναι,πρώτον η τελεία και αδιάκριτος εις όλους υπακοή.Εξ αυτής,γεννάται ταπείνωσις.Της ταπεινώσεως γνώρισμα είναι τα αμέτρητα δάκρυα,όπου επί τρία τέσσερα έτη τρέχουν εν είδει πηγής.Εξ αυτών γεννάται η αδιάλειπτος προσευχή,η λεγόμενη νοερά προσευχή,όπου,μόλις ειπής «Ιησού μου γλυκύτατε!» τρέχουν τα δάκρυα.Μόλις ειπής «Παναγία μου» δεν δύνασαι να κρατήσης.Οπότε εξ αυτών γεννάται μια γαλήνη εις όλον το σώμα και τελεία ειρήνη

  Εάν λοιπόν αυτά αποκτήσης,δεν φοβείσαι να πάθης αλλοίωσιν,διότι γίνεσαι άλλης φύσεως άνθρωπος.Όχι ότι αλλάσει η φύσις,αλλά τα ιδιώματα αυτής μεταλλάσει η Χάρις δια των του Θεού θείων ενεργειών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου