Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: ''Το δυνατό της αδιάλειπτης προσευχής''


  Αυτό κάνε και συ,σφίγγοντας όλες σου τις βιοτικές πράξεις με τις συνεχείς προσευχές,σαν με ξύλινα ζωνάρια,περίφραξε από παντού την ζωή σου.Αν λοιπόν ενεργής έτσι,και αν ακόμη φυσήξουν αμέτρητοι άνεμοι και πειρασμοί και στεναχώριες και κάποιοι αηδείς λογισμοί,και αν συμβή ό,τι δήποτε κακό,δεν θα μπορέση να γκρεμίση το σπίτι εκείνο που είναι στηριγμένο με τόσες πυκνές προσευχές.

  Και πώς είναι δυνατό,λέγεις,κοσμικός άνθρωπος,που είναι προσηλώμενος στο δικαστήριο,κάθε τρεις ώρες της ημέρας να προσεύχεται και να τρέχη στην εκκλησία;Είναι δυνατό και πολύ εύκολο,και αν δεν είναι εύκολο να πας στην εκκλησία,καθώς στέκεσαι εκεί μπροστά στις πόρτες και είσαι προσηλωμένος στο δικαστήριο,είναι δυνατό να προσευχηθής,διότι δε χρειάζεται τόσο φωνή,όσο σκέψι,ούτε έκτασι των χεριών,όσο τεντωμένη ψυχή,ούτε κάποια στάσι,αλλά πίστι,διότι και αυτή η Άννα δεν εισακούσθηκε επειδή έβγαλε δυνατή φωνή,αλλά επειδή φώναξε δυνατά μέσα στην καρδιά της.Διότι λέγει:''Η φωνή της δεν ακουόταν'',αλλά την άκουγε ο Θεός.Το ίδιο έκαναν πολλές φορές και πολλοί άλλοι,και ενώ άρχοντας μέσα φώναζε,απειλούσε,έκαμνε χειρονομίες,μαινόταν,αυτοί στεκόμενοι μπροστά στις κλειστές πόρτες και λέγοντας λόγια προσευχής με το νου τους,όταν μπήκαν μέσα τον μετέβαλαν και τον καταπράϋναν και τον έκαναν ήμερο από άγριος που ήταν,και δεν εμποδίσθηκαν καθόλου από τον τόπο,ούτε από την ώρα,ούτε από την σιωπή για την προσευχή αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου