Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

Χριστός ανέστη,χαρά μου


   ''Οι λόγοι για τους οποίους ο Ιησούς Χριστός,ο Υιός του Θεού,ήρθε στον κόσμο είναι οι εξής:

   1.Η αγάπη του Θεού για το ανθρώπινο γένος:«ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον,ώστε τον υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε» (Ιωάννης γ' 16).

   2.Η αποκατάσταση της πεσμένης ανθρωπότητας στην εικόνα και ομοίωση του Θεού,όπως διδάσκει η Αγία μας Εκκλησία:«Ρεύσαντα εκ παραβάσεως Θεού τον κατ'εικόνα γενόμενον,όλον της φθοράς υπάρξαντα κρείττονος επταικότα θείας ζωής,αύθις αναπλάττει ο σοφός Δημιουργός ότι δεδόξασται» (α' κανόνας όρθρου Χριστουγέννων,α' ωδή)

   3.Η σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων:«Ου γαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον ίνα κρίνη τον κόσμον,αλλ'ίνα σωθή ο κόσμος δι'αυτού» (Ιωάννης γ' 17).

   Κι εμείς,γνωρίζοντας τους σκοπούς του Λυτρωτή μας,του Κυρίου Ιησού Χριστού,έχουμε καθήκον να ρυθμίζουμε τη ζωή μας σύμφωνα με τη θεία διδασκαλία Του για να πετύχουμε τη σωτηρία των ψυχών μας.''

Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου