Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Ο Μυστικός Δείπνος (Αγ.Ιωάννης Δαμασκηνός)


Διπλούς ο Δείπνος.Πάσχα γαρ νόμου φέρει.
Και Πάσχα καινόν.Αίμα,σώμα Δεσπότου


    ''Επειδή είναι πνευματικός Αδάμ,έπρεπε και η γέννηση να είναι πνευματική,παρόμοια και η βρώση,αλλά επειδή είμαστε διπλοί και σύνθετοι,πρέπει και η γέννηση να είναι διπλή,παρόμοια και η βρώση σύνθετη.Η γέννηση λοιπόν μας δίνεται με το νερό και το Πνεύμα,εννοώ βέβαια με το άγιο βάπτισμα,ενώ η βρώση είναι ο ίδιος ο άρτος της ζωής,ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός που κατέβηκε από τον ουρανό.Ενώ επρόκειτο να ακολουθήσει τον εκούσιο θάνατό για χάρη μας κατά τη νύχτα που παρέδιδε τον εαυτό του,έφτιαξε νέα διαθήκη με τους αγίους μαθητές του και αποστόλους και δια μέσου αυτών με όλους που πιστεύουν σ'αυτόν.Στο υπερώο λοιπόν της αγίας και ένδοξης Σιών τρώγοντας το παλιό Πάσχα με τους μαθητές του και τελειώνοντας την παλιά διαθήκη νίβει τα πόδια των μαθητών,παρέχοντας το σύμβολο του αγίου βαπτίσματος.Έπειτα κόβοντας τον άρτο τον μοίρασε σ'αυτούς λέγοντας, «Λάβετε,φάγετε,τούτο μου εστί το σώμα το υπέρ υμών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών».Παίρνοντας παρόμοια το ποτήρι με κρασί και νερό το μετέδωσε σ'αυτούς λέγοντας, «Πίετε εξ αυτού πάντες·τούτο μου εστί το αίμα της καινής διαθήκης το υπέρ υμών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών·τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησις.Οσάκις γαρ αν εσθίητε τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνητε,τον θάνατον του Υιού το ανθρώπου καταγγέλετε και την ανάστασιν αυτού ομολογείτε,έως αν έλθη».

   Αν ο ίδιος ο Θεός Λόγος με τη θέλησή του έγινε άνθρωπος και έκανε για τον εαυτό του σάρκα τα καθαρά και αμόλυντα αίματα της αγίας Παρθένου - δεν μπορεί να κάνει τον άρτο σώμα του και το κρασί και το νερό αίμα;

   Και τώρα ρωτάς,πώς ο άρτος γίνεται σώμα Χριστού και το κρασί και το νερό αίμα Χριστού;Και εγώ σου λέγω,το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και κάνει όλα αυτά που ξεπερνούν κάθε λόγο και έννοια.

   Χρησιμοποιώντας λοιπόν τη συνηθισμένη συγκατάβαση με τα συνηθισμένα μέσα της φύσεως κάνει αυτά που ξεπερνούν τη φύση,και όπως στο βάπτισμα,επειδή οι άνθρωποι συνηθίζουν να λούζονται με νερό και να αλείφονται με λάδι,συνέδεσε τη χάρη του Πνεύματος με το λάδι και το νερό και τα κατέστησε λουτρό αναγεννήσεως,έτσι,επειδή συνηθίζουν οι άνθρωποι να τρώνε ψωμί και να πίνουν νερό και κρασί,συνέδεσε με αυτά τη θεότητά του και τα έκανε σώμα και αίμα του,για να βρεθούμε στην υπερφυσική πραγματικότητα με τα συνηθισμένα και φυσικά μέσα.

   Είναι σώμα αληθινά ενωμνένο με τη θεότητα,το σώμα από την αγία Παρθένο,όχι γιατί το ίδιο το σώμα,που αναλήφθηκε,κατέρχεται αλλά γιατί ο ίδιος ο άρτος και ο οίνος μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Θεού.Δεν είναι κακό να πούμε και το εξής,ότι όπως φυσικώς το ψωμί με τη βρώση και το κρασί και το νερό με την πόση μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα αυτού που τρώγει και πίνει και δεν γίνονται άλλο σώμα κοντά στο προηγούμενο,έτσι και ο άρτος και το κρασί και το νερό της Προθέσεως με την επίκληση και την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος μεταβάλλονται κατά υπερφυσικό τρόπο σε σώμα του Χριστού και αίμα,και δεν είναι δύιο,αλλά ένα και το αυτό.

   Δεν είναι τύπος ο άρτος και ο οίνος του σώματος και του αίματος του Χριστού -μη γένοιτο- αλλά το ίδιο το σώμα του Κυρίου θεωμένο,αφού ο ίδιος ο Κύριος είπε,«Τούτο μου εστί» όχι τύπος του σώματος αλλά «το σώμα» και όχι τύπος του αίματος αλλά «το αίμα»,και πριν απ'αυτό είπε στους Ιουδαίους ότι «ει μη φάγητε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου,ουκ έχετε ζωήν αιώνιον.Η γαρ σάρξ μου αληθής εστί βρώσις και το αίμα μου αληθής εστι πόσις»,και πάλι,«Ο τρώγων με ζήσεται».

   Λέγεται επίσης μετάληψη,γιατί με αυτή μεταλαμβάνουμε τη θεότητα του Ιησού.Λέγεται και κοινωνία και είναι αληθινή κοινωνία,επειδή κοινωνούμε δια μέσου αυτής με τον Χριστό και μετέχουμε στη σάρκα του και στη θεότητά και συνάμα δια μέσου της ίδιας κοινωνούμε και ενωνόμαστε μεταξύ μας γιατί επειδή μεταλαμβάνουμε από ένα άρτο,όλοι γινόμαστε ένα σώμα Χριστού και ένα αίμα και μέλη μεταξύ μας,αφού υπάρχουμε σύσσωμοι με τον Χριστό.

Έκδοσις Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου