Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: ''Η ελεημοσύνη''


  ''Αν νηστεύης χωρίς ελεημοσύνην,δεν λογαριάζεται αυτό ως νηστεία,αλλά είσαι χειρότερος από εκείνον που τρώγει και μεθά,και τόσον χειρότερος,όσον χειροτέρα είναι η σκληρότης από την απαλότητα.

  Και διατί λέγω την νηστείαν;Διότι και αν πολιτεύεσαι με σωφροσύνην,και αν διάγης βίον παρθενικόν,θα μείνης έξω από τον νυμφώνα,εάν δεν έχης ελεημοσύνην.Αν και ποιον πράγμα είναι ισάξιον της παρθενίας,η οποία ούτε εις την Καινήν Διαθήκην δεν υπήχθη εις την ανάγκην του νόυμο,εξ αιτίας της υπεροχής της;Και όμως απορρίπτεται όταν δεν έχη την ελεημοσύνην.Εάν δε απορρίπτωνται οι παρθένοι,επειδή δεν είχαν αυτήν την με όσην έπρεπεν αφθονίαν,ποιος θα ημπορέση να τύχη συγγνώμης χωρίς αυτήν;Δεν υπάρχει κανείς,αλλά θα απολεσθή οπωσδήποτε κατ'ανάγκην εκείνος που δεν έχει ελεημοσύνην.Διότι,εάν εις τα βιωτικά κανείς δεν ζη δια τον εαυτόν του,αλλά και ο τεχνίτης και ο στρατιώτης και ο γεωργός και ο έμπορος συντελούν εις το κοινόν συμφέρον και το ωφέλιμον εις τον πλησίον,πολύ περισσότερον εις τα πνευματικά πρέπει να γίνεται τούτο.Διότι αυτό κυρίως είναι ζωή,ενώ εκείνος που ζη μόνον δια τον εαυτόν του και παραμελεί όλων,είναι περιττός και δεν είναι άνθρωπος,ούτε από το ιδικόν μας γένος.''

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου