Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

''Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου''


ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ (12:1-18)

''Έξη ημέρες πριν από το Πάσχα ήλθε ο Ιησούς εις την Βηθανίαν,όπου ήτο ο Λάζαρος,ο οποίος είχε πεθάνει και τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών.Εκεί του έκαναν δείπνον και η Μάρθα υπηρετούσε,ο δε Λάζαρος ήτο μεταξύ εκείνων που ήσαν μαζί του στο τραπέζι.Η Μαρία τότε επήρε μιαν λίτραν γνησίου πολυτίμου μύρου νάρδου,άλειψε τα πόδια του Ιησού και τα εσφόγγισε με τα μαλλιά της,και το σπίτι εγέμισε από την μυρωδιά το μύρου.Λέγει τότε ένας από τους μαθητάς του,ο Ιούδας,ο υιός του Σίμωνος, ο Ισκαριώτης,εκείνος που θα τον παρέδιδε,"Γιατί δεν επουλήθηκε αυτό το μύρον για τριακόσια δηνάρια και δεν εδόθηκε εις τους πτωχούς;".Αυτό το είπε όχι από ενδιαφέρον δια τους πτωχούς,αλλά διότι ήτο κλέπτης και είχε το ταμείον και αφαιρούσε εκείνα που έβαζαν μέσα.Τότε είπε ο Ιησούς,"Άφησε την,δια την ημέραν του ενταφιασμού μου το εφύλαξε,διότι τους πτωχούς τους έχετε πάντοτε μαζί σας,ενώ εμέ δεν με έχετε πάντοτε".Πολλοί από τους Ιουδαίους έμαθαν ότι είναι εκεί,και ήλθαν όχι μόνον δια τον Ιησούν,αλλά και δια να ιδούν τον Λάζαρον,τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών.Οι αρχιερείς τότε απεφάσισαν να θανατώσουν και τον Λάζαρον,διότι εξ αιτίας του πολλοί από τους Ιουδαίους έφευγαν και επίστευαν εις τον Ιησού.

Την επόμενην ημέραν πολύς κόσμος που είχε έλθει εις την εορτήν,όταν άκουσαν ότι έρχεται ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα,επήραν κλάδους από φοίνικας και εβγήκαν προς προϋπάντησίν του και έκραζαν,"Ωσαννά,ευλογημένος να είναι εκείνος που έρχεται εις το όνομα του Κυρίου,ο βασιλεύς του Ισραήλ".Ο δε Ιησούς ευρήκε ένα μικρόν όνον,και εκάθησε επάνω του,καθώς είναι γραμμένον,Μη φοβάσαι,θυγατέρα Σιών,να,ο βασιλεύς σου έρχεται καθισμένος εις ένα πουλάρι όνου.Τα λόγια αυτά δεν τα κατάλαβαν τότε οι μαθηταί του,αλλ'όταν εδοξάσθηκε ο Ιησούς,τότε θυμήθηκαν ότι αυτά ήσαν γραμμένα γι'αυτόν και ότι του τα έκαναν.Ο δε κόσμος που ήτο μαζί του έδινε μαρτυρίαν ότι εφώναξε τον Λάζαρον από το μνήμα και τον ανέστησε εκ των νεκρών.Δια τούτο και τον υποδέχθηκε ο κόσμος διότι άκουσαν ότι έκανε αυτό το θαύμα.''

Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ

   Ο Χριστός θα κάνει συμμέτοχους της χάρης στη βασιλεία Του όλους εκείνους που δοκιμάζουν το ποτήριο αυτό στη γη.Γι'αυτούς προετοιμάζει θρόνους αιώνιας δόξας στο ουρανό.

   Εμείς στεκόμαστε σιωπηλοί μπροστά στο ποτήριο του Χριστού.Στεκόμαστε με δέος.Κανένας δεν μπορεί να παραπονεθεί γιατί ο Χριστός μας προτείνει το ποτήριό Του,κανένας δεν μπορεί να το απορρίψει.Γιατί Εκείνος που μας έδωσε εντολή να το δοκιμάσουμε,το ήπιε πρώτος.

   Τι παράξενο.Ο Βασιλιάς των Βασιλέων και Δημιουργός της Κτίσης να πορεύεται επάνω σ'ένα γαϊδουράκι.Να πορεύεται προς το Πάθος,προς το τέλος και την Αναστάσιμη Νέα Αρχή.Δύσκολο να το περιγράψεις με λόγια.Πόση ταπεινότητα;Πόσο πραγματικό μεγαλείο και όχι ψεύτικο ανθρώπινο;Ο ίδιος ο Θεός να απαρνιέται τον Εαυτό Του για χάρην όλων μας.Γι'αυτό ήταν και είναι πραγματικά Δυνατός,γιατί είχε την απεριόριστη αγάπη να απαρνηθεί αυτή την δύναμη και γίνει Υιός του ανθρώπου.Όλων των ανθρώπων.Πλησιάζει το Πάθος του Κυρίου.Η ώρα που ο Σταυρός θα καρφωθεί στα πλευρά του Άδη.Η ώρα του ''Ανάστα ο Θεός''.Η ώρα που έσκισε την Ιστορία στα δύο και έβγαλε τους νεκρούς από τα μνήματα.Η πιο σημαντική στιγμή στην Ιστορία ολόκληρης της ανθρωπότητας.Ας πάμε μαζί του.Ας πραγματοποιήσουμε αυτό που έγραψε ο μέγας Γρηγόριος ο Θεολόγος.Να σταυρωθούμε και να Αναστηθούμε μαζί Του.Να βάλει φωτιά στις καρδιές μας με την Ανάστασή Του και να προσευχηθούμε για όλους εκείνους που αγαπήσαμε και βρίσκονται κοντά Του,πλέον στην Ουράνια Ιερουσαλήμ και για να γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι την Αγάπη Του.Πάμε κοντά του,πάμε μαζί Του στον Σταυρό,μαζί Του στον τάφο,μαζί Του στην Ανάσταση.Μαζί Του σε όλη μας την ζωή.Ας πάμε πίσω από το γαϊδουράκι για να βιώσουμε όλα αυτά και να έχουμε το έλεος και την ευλογία Του κράζοντας με όλη μας την καρδιά:Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Τώρα και για πάντα,στους αιώνες των αιώνων.

Καλή Ανάσταση!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου