Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

Η εις Άδου κάθοδος (Αγ. Ιωάννης Δαμασκηνός)


Αυτή η κλητή και αγία ημέρα

    ''Επειδή ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι αναμάρτητος - «Αμαρτίαν γαρ ουκ εποίησεν ο αίρων την αμαρτίαν το κόσμου ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού» - δεν μπορούσε να υποκύψει στον θάνατο,εφ'όσον δια μέσου της αμαρτίας μπήκε στον κόσμο ο θάνατος.

   Πλησιάζει λοιπόν ο θάνατος και καταβροχθίζοντας το δόλωμα του σώματος πιάνεται στο αγκίστρι της θεότητος,και αφού γεύθηκε αναμάρτητο και ζωοποιό σώμα καταστρέφεται και αποδίδει όλους που παλιότερα είχε καταπιεί.Όπως το σκοτάδι με τον ερχομό του φωτός εξαφανίζεται,έτσι και η φθορά διώχνεται με την επίθεση της ζωής,και γίνεται σε όλους ζωή,ενώ φθορά σ'αυτόν που φθείρει.

   Αν και πέθανε λοιπόν ως άνθρωπος και η αγία του ψυχή χωρίστηκε από το άχραντο σώμα,η θεότητα όμως παρέμεινε αχώριστη και από τα δύο,εννοώ την ψυχή και το σώμα,και έτσι ούτε η μια υπόσταση διαιρέθηκε σε δύο υποστάσεις,γιατί το σώμα και η ψυχή κατά τον ίδιο τρόπο αρχικά είχαν την ύπαρξη στην υπόσταση του Λόγου και όταν κατά τον θάνατο χωρίστηκαν μεταξύ τους,το καθένα παρέμεινε έχοντας τη μια υπόσταση του Λόγου.

   Θεωμένη η ψυχή κατέβηκε στον άδη,για να λάμψει επίσης το φως και σ'αυτούς που βρίσκονταν κάτω από τη γη στο σκοτάδι και στη σκιά του θανάτου,όπως για όσους διέμεναν στη γη ανέτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνης,για να πραγματοποιηθούν τα ίδια και στον άδη,όπως στους κατοίκους της γης κήρυξε την ειρήνη,έδωσε την άφεση στους σκλάβους της αμααρτίας και το φως στους τυφλούς,και έγινε αίτιος αιώνιας σωτηρίας σε όσους πίστεψαν και έλεγχος απιστίας σε όσους απείθησαν,«ίνα αυτώ κάμψη παν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων»,και έτσι αφού ελευθέρωσε τους αιώνια δεμένους,πάλι ανεχώρησε από τους νεκρούς ανοίγοντας για μας τον δρόμο της αναστάσεως.''

Έκδοσις Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου