Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος: ''Η δουλεία και η φτώχεια είναι εφεύρεση της κακίας''


  ''Θα μιμηθούμε τον άγνωστο και πρώτο νόμο του Θεού,ο Οποίος «βρέχει σε δικαίους και αμαρτωλούς»,«ανατέλλει σε όλους τον ήλιο» (Ματθ. 5:45),τη γη την άπλωσε για όλα τα χερσαία ζώα,και τους ποταμούς και τις πηγές και τα δάση,τον αέρα για τη φύση των πτηνών,και το νερό για τα υδρόβια που ζουν μέσα σ'αυτό,και χάρισε αφθόνως τα προς το ζην σ'όλους,χωρίς να περιορίζει καμιά εξουσία και κανένας νόμος και σύνορα,τα οποία περιορίζουν την παροχή αυτών,αλλά κοινά και πλούσια τα κατέστησε για όλους και κανείς δεν πρέπει να τα στερείται,διότι είμαστε όλοι ίσοι ως προς τη φύση μας και οι τιμές των δωρεών δίνονται σ'όλους ανεξαιρέτως,έτσι δεικνύει ο Κύριος τον πλούτο της χρηστότητάς Του.

  Οι άνθρωποι αφ'ότου κατεσκεύασαν τα χρυσά,τ'αργυρά,τα μαλακά ενδύματα,την πολυτέλεια και τους πολύτιμους διαφανείς λίθους κι όλα τα σχετικά,τα οποία έγιναν αιτίες πολέμου κι επαναστάσεων,κι είναι γνωρίσματα της πρώτης τυραννίδας,αποκτούν έπειτα παράλογη υπεροψία λόγω της ανοησίας των,και δεν βοηθούν όσοι ενδιαφέρονται γι'αυτά,τους συγγενείς των αποτυχόντων,ούτε θέλουν να τους δώσουν τα περιττά,για να καλύψουν τις ανάγκες τους (απαίδευτοι και σκοτεινοί!),και δεν σκέπτονται ότι φτώχεια και πλούτος,ελευθερία,όπως τη θεωρούμε,και δουλεία,κι όλα τα σχετικά ονόματα,αργότερα εμφανίσθηκαν στο ανθρώπινο γένος,όπως μερικές κοινές αρρώστιες είναι επινοήματα της κακίας.«Απ'αρχής»,λέγει,«δεν έγινε έτσι» (Ματθ. 19:8),αλλά ο Δημιουργός του ανθρώπου,τον άφησε ελεύθερο κι αυτεξούσιο,και τηρώντας μόνο το νόμο της εντολής,θα ζούσε ευτυχισμένος στον παράδεισο,αυτό θέλησε και χάρισε στο ανθρώπινο γένος δια του πρώτου ανθρώπου.Ελευθερία και πλούτος,ήταν μόνο η τήρηση της εντολής,αληθινή φτώχεια και δουλεία,η παράβαση αυτής.''

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου