Σάββατο, 11 Απριλίου 2015

Εν ᾗ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὁ Μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ


Σήμερον ὁ ᾍδης στένων βοᾷ, κατεπόθη μου τὸ κράτος, ὁ ποιμὴν ἐσταυρώθη, καὶ τὸν Ἀδὰμ ἀνέστησεν, ὧνπερ ἐβασίλευον ἐστέρημαι, καὶ οὓς κατέπιον ἰσχύσας, πάντας ἐξήμεσα, ἐκένωσε τοὺς τάφους ὁ σταυρωθείς, οὐκ ἰσχύει τοῦ θανάτου τὸ κράτος. Δόξα Κύριε τῷ Σταυρῷ σου, καὶ τῇ ἀναστάσει σου

''Ήλπιζε (ο Διάβολος) δε ότι με τον θάνατό Του θα κρατούσε και την ψυχή του κατάκλειστη στον άδη,όπως και τις ψυχές όλων των ανθρώπων από τους αιώνες.

Έτσι εξαπατήθηκε ο απατεών,όταν προσέβαλε το παθητό και θνητό της σαρκός του Χριστού,κι έφερε ακουσίως το φως στους σκοτεινούς και φοβερούς κρυψώνες του κι έστησε τον δοτήρα της ζωής στις τυραννούμενες από αυτόν ψυχές λόγω της νοητής νεκρώσεως.Όχι μόνο αυτό δε,αλλά και ανέμιξε με τους αποθαμένους το σώμα που είναι παρεκτικό της αναστάσεως και της αθανασίας,σπεύδοντας να το παραδώσει σε θάνατο και ταφή.

Ο δε Κύριος μπορούσε μεν να αντικρούσει κι αυτές τις επιβουλές του,αλλά δεν θέλησε,θέλησε δε μάλλον να υποστεί το πάθος για χάρη μας,για το οποίο έγινε θεάνθρωπος.''

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου