Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

Αγ.Γρηγόριος Νύσσης: ''Εις το Άγιον Πάσχα''


Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος


Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καὶ χαίρει, ὅτι Χριστὸς ἀνέστη, καὶ ἅδης ἐσκυλεύθη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου