Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

Η Ανάσταση του Ιησού Χριστού (των αγίων και θεοφόρων Πατέρων ημών)

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτω θάνατον πατήσας, καὶ τοὶς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος
Ἀναστάσεως ἡμέρα λαμπρυνθῶμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον ἄδοντας

Τὴ ἁγία καὶ μεγάλη Κυριακὴ τοῦ Πάσχα, αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Κι’έτσι εμείς ελευθερωθήκαμε από τη δουλεία του (διαβόλου) και μετατεθήκαμε στην βασιλεία του Υιού του Θεού,ενώ πρωτύτερα ήμαστε σκεύη οργής,γίναμε σκεύη ελέους από αυτόν που έδεσε τον ισχυρό απέναντί μας και διήρπασε τα σκεύη του.Αυτός,επειδή εβασίλευσε σ’εμάς δικαίως,καθ’όσον εφονεύθηκε αδίκως με υποβολή του Διαβόλου,αφού ενίκησε μυστικώς τον αρχέκακο με τη δικαιοσύνη,επιδεικνύει φανερά την παντοδύναμη δύναμη,διότι υπερίσχυσε του θανάτου σωματικώς,αναστήθηκε από τους νεκρούς τριήμερος.Μας επίστωσε με την ανάσταση από τους νεκρούς,την αποκατάσταση στους ουρανούς και την κληρονομία της βασιλείας.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
Αμάρτησε ο Αδάμ και πέθανε,δεν αμάρτησε ο Χριστός και πέθανε.Για ποιο λόγο και για ποιο σκοπό;Για να μπορέσει εκείνος που αμάρτησε και πέθανε να ελευθερωθεί από τα δεσμά του θανάτου με τη βοήθεια εκείνου που δεν αμάρτησε και πέθανε.Χρεωστούσε ο Αδάμ το θάνατο και τον κρατούσε φυλακισμένο ο διάβολος,Δε χρεωστούσε ο Χριστός,ούτε τον κρατούσε ο διάβολος.Ήρθε και κατέθεσε το θάνατό του για χάρη του φυλακισμένου,με σκοπό να τον ελευθερώσει από τα δεσμά του θανάτου.Είδες τα κατορθώματα της Ανάστασης;Είδες τη φιλανθρωπία του Κυρίου;Είδες το μέγεθος της φροντίδας του;

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
Ημέρα αναστάσεως και αρχή δεξιά!Ας λάμψουμε από χαρά για την εορτή,και ας αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλον!Ας  είπωμε αδελφοί,όχι μόνο σ’εκείνους οι οποίοι από αγάπη μας έχουν ευεργετήσει ή έχουν ευεργετηθεί από εμάς αλλά και σ’εκείνους οι οποίοι μας μισούν·ας συγχωρήσωμε πάντα με την ευκαιρία της Αναστάσεως.Με την ευκαιρία μυστηρίου παρουσιάζομαι πάλι,για να ανακαινίσει και εμένα με το πνεύμα Εκείνος ο οποίος ανεστήθη σήμερα από τους νεκρούς και αφού με ενδύσει με τον νέο άνθρωπο να με παραδώσει στη Νέα Δημιουργία.

Άγιος Φώτιος ο Μέγας
Τίποτα δεν είναι τόσο ευχάριστο,όσο το πάθος που αναβλύζει απάθεια και ο θάνατος που ανθίζει την ωραιότητα της αθανασίας.Δεν είναι τόσο ευχάριστο,όσο ο Άδης που σκυλεύεται και ο θάνατος που νεκρώνεται,οι τάφοι που αδειάζουν,και η εξουσία εναντίον όλων την οποία παίρνει ο Κύριος με τα αγωνίσματά του.Ο επονείδιστος θάνατος απάλλαξε τον κόσμο από την ντροπή,και αυτός που γέννησε τις δροσοσταλίδες και μετρά τις σταγόνες της θάλασσας,αποδεχόμενος στο πρόσωπο του τα εμπτύσματα των Ιουδαίων,στέγνωσε τον κατακλυσμό της αμαρτίας.

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός
Δεχθείτε την ελευθερία,όσοι την περιμένετε εδώ και αιώνες·οι φυλακισμένοι,βγείτε από τη φυλακή·όσοι ήσαστε στο σκότος βγείτε στο φως·οι αιχμάλωτοι ελευθερωθείτε·οι τυφλοί ξαναδείτε·ξύπνα,Αδάμ,που κοιμάσαι και αναστήσου από τους νεκρούς.Γιατί φανερώθηκε ο Χριστός,η ανάστασή μας.Τώρα ο άδης έγινε ουρανός,τα καταχθόνια ξεχειλίζουν από φως και το σκότος που καταδιώκει τους ανθρώπους τώρα εξορίζεται το ίδιο και οι τυφλοί δέχονται το φως τους.Για μας,ανέτειλε από το σκοτάδι φως κι από το μνήμα βγήκε η ζωή κι από τον άδη πηγάζει η ανάσταση,η χαρά,η φαιδρότητα,η αγαλλίαση.

Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας
Ως κάποια απαρχή των σταχυών και σαν κάποιος νέος καρπός με τη μορφή χεροβόλου νοείται ο Χριστός,ο πρωτότοκος από τους νεκρούς,η οδός της ανάστασης και η δική μας,αυτός που μεταβάλλει τα πάντα σε καινούργια και τα απαλλάσει από την παλαιότητα.Γιατί,αφού αναστήθηκε ο Εμμανουήλ από τους νεκρούς, ο νέος και αθάνατος καρπός της ανθρωπότητας,ανέβηκε στον ουρανό για να παρουσιασθεί τώρα για εμάς ενώπιον του Θεού και Πατέρα.Αναστήθηκε λοιπόν από τους νεκρούς και έγινε οδός της ανόδου στην αθανασία,όχι για τον εαυτό του βέβαια,αλλά για εμάς.

Άγιος Γρηγόριος Νύσσης
Κατέβηκε στη ζωή,επειδή πρόβλεπε και την ένδοξη άνοδό Του·ανέχθηκε να πεθάνει κατά την ανθρώπινη διάστασή του,επειδή προγνώριζε και την ανάστασή Του.Δεν τολμούσε ριψοκινδυνεύοντας σαν ένας συνηθισμένος άνθρωπος εμπιστευόμενος την έκβαση του μέλλοντος στην αδηλία του,αλλά οικονομούσε το σχέδιό Του με ένα τέλος ρητό και γνωστό.Εξαιτίας της ημέρας αυτής οι άνθρωποι είναι κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμου του Χριστού.Εξαιτίας αυτής της ημέρας το μέρος του σώματος που πριν από χιλιάδες χρόνια το έφαγαν τα σαρκοβόρα πουλιά,τα κήτη και τα σκυλόψαρα και τα θαλάσσια ζώα,όταν αναστηθεί ο άνθρωπος θ’αναστηθεί μαζί του.

Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος
Η ανάσταση και η δόξα του Χριστού είναι η δική μας δόξα,καθώς ακριβώς ελέχθη,αυτή που,δια της εντός μας αναστάσεως,δεικνύεται και φαίνεται σ’εμάς.Την Ανάσταση του Χριστού την πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι,λίγοι όμως,πολύ λίγοι είναι αυτοί που την βλέπουν καθαρά.Σ’όσους λοιπόν εμφανίσθηκε ο Χριστός αναστημένος,φανερούται σ’αυτούς οπωσδήποτε κατά τρόπο πνευματικό και οράται με τα πνευματικά μάτια.Διότι,όταν έλθει ο Χριστός δια του Πνεύματος μέσα μας,μας ανιστά από τους νεκρούς και μας ζωοποιεί και μας χαρίζει να βλέπουμε μέσα μας ζώντα όλον αυτόν,τον αθάνατο και άφθαρτο.

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης
Τώρα κατά την σημερινή μέρα της Αναστάσεως του Κυρίου δεν είναι άλλα μέρη του Κόσμου πεφωτισμένα,άλλα δε εσκοτισμένα,αλλα όλα χωρίς καμία εξαίρεση είναι γεμάτα και πεπληρωμένα από το νοητό φως του αναστάντος Δεσπότου,και υπέρ τον ήλιον εξαστράπτοντος,ο Ουρανός,λέγω,και τα εν ουρανώ πάντα,η γη και τα εν τη γη πάντα,και τα σκοτεινόμορφα δε μέρη του άδου και αυτά σήμερα είναι φωτεινόμορφα.Γι’αυτό,ας μην γιορτάζει μόνο η γη και τα εν τη γη,ούτε μόνος ο Ουρανός και τα εν ουρανών,ούτε μόνα τα καταχθόνια,αλλά ολόκληρη η Κτίση,η ουράνιος,η επίγειος και η καταχθόνιος ας γιορτάζει την Αναστάση του Χριστού με το φως του Οποίου εφωτίσθησαν,ελαμπρύνθησαν και τόσον ευεργετήθησαν.

Άγιος Επιφάνιος Κύπρου
Κατά το Πάσχα μας, το Πάσχα το αληθινό, θυσιάστηκε ο Χριστός και ιδού η καινούργια κτίση του Χριστού, η καινούργια πίστη του Χριστού, οι καινούργιοι νόμοι, ο καινούργιος λαός του Θεού. Καινούργιος, όχι παλιός Ισραήλ και νέο Πάσχα, νέα και πνευματική περιτομή,νέα και αναίμακτη θυσία,νέα και θεϊκή διαθήκη. Σήμερα ανανεωθείτε και ίσιο φρόνημα, νέο εγκαταστήστε στις καρδιές σας και για να δεχθείτε της νέας κι αληθινής εορτής τα μυστικά και να δοκιμάσετε σήμερα τρυφή ουράνια, πραγματική και να φύγετε φωτισμένοι στα μυστικά του νέου Πάσχα και που δεν παλιώνουν, και πήραν τη θέση των αντίστοιχων μυστικών του παλιού.

ΔΟΞΑ ΤΗ ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου