Σάββατο, 11 Απριλίου 2015

Τοῦτο γὰρ ἐστι τὸ εὐλογημένον Σάββατον


Σήμερον ὁ ᾍδης στένων βοᾷ, συνέφερέ μοι, εἰ τὸν ἐκ Μαρίας γεννηθέντα, μὴ ὑπεδεξάμην, ἐλθὼν γὰρ ἐπ’ ἐμέ, τὸ κράτος μου ἔλυσε, πύλας χαλκᾶς συνέτριψε, ψυχάς ἃς κατεῖχον τὸ πρίν, Θεὸς ὢν ἀνέστησε. Δόξα Κύριε τῷ Σταυρῷ σου, καὶ τῇ Ἀναστάσει σου

''Ο Χριστός είναι ανάμεσα στους νεκρούς,ας νεκρωθούμε για την αμαρτία,για να ζήσουμε με δικαιοσύνη.Ο Χριστός τυλίγεται μέσα στα σπάργανα και σε καθαρά σεντόνια,ας απαλλαγούμε από τις φασκιές της αμαρτίας κι ας ντυθούμε τη θεία αίγλη.Ο Χριστός βρίσκεται στο καινό μνημείο,ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από την παλαιά ζύμη κι ας γίνουμε το νέο φύραμα,για να γίνουμε κατοικία του Χριστού.Ο Χριστός είναι στον άδη,ας συγκατεβούμε μαζί του στην ταπείνωση που ανεβάζει στο ύψος,για να συναναστηθούμε μαζί του και να συνυψωθούμε και να συνδοξαστούμε,βλέποντας πάντοτε το Θεό

Τώρα ο Λόγος κατεβαίνει προς τον δράκοντα,τον Λεβιαθάν,τον αποστάτη που έχει την φωλιά του στην καρδιά της γης.Τον σέρνει με το ‘’αγκίστρι της θεότητας’’,το κρυμμένο μέσα στο σώμα,όπως κρύβεται το σκουλήκι,κι όποιους μπόρεσε τόσο οικτρά να καταπιεί τον αναγκάζει να τους ξεράσει και ‘’αποστέλλει άδειον αυτόν που κόμπαζε για τα πλούτη του.'' 

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου