Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου


Τῇ ΚΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας.

''Σήμερα ο ουρανός μεγαλύνεται.Σήμερα η γη αγάλλεται.Σήμερα ολόκληρη η κτίση χαίρει.Και δεν μένει έξω από τη γιορτή ούτε Αυτός που κρατεί στα χέρια του τον ουρανό.Γιατί αυτά που συμβαίνουν σήμερα είναι ένα πραγματικό πανηγύρι.''

Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας 

(''Εις τον Ευαγγελισμόν της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας'',Ιερόν Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου