Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

Κυριακή της Ορθοδοξίας

Aὕτη ἡ πίστις τήν Οἰκουμένην ἐστήριξε

   ''Όταν πάλι βλέπω τις εικόνες,του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της άχραντης και ακηλίδωτης μητέρας του και Θεοτόκου Μαρίας,αμέσως ο νους μου από αυτές πηγαίνει στην τέλεια πτωχεία και συγκατάβαση του σε μας,ότι δηλαδή,ενώ ήταν Θεός,προσέλαβε μορφή δούλου και έκανε μητέρα την δούλη του,και κρατιόταν από αυτήν σαν νήπιο,και θήλασε από παρθενικούς μαστούς γάλα.

   Και καθώς με τα αισθητά μάτια ατενίζω την εικόνα εξακοντίζω τα νοητά μάτια της καρδιάς και του νου μου στο μυστήριο της ένσαρκης οικονομίας και παρακαλώ την αγαθότητα και ευσπλαγχνία του για τα πολλά και ασυγχώρητα αμαρτήματα μου λέγοντας:’’Δόξα σοι,ο Θεός,ο Σωτήρ μου,ελεήσόν με τον αμαρτωλόν και συγχώρησον τας πολλάς μου αμαρτίας,ο δι’εμέ το κατ’εμέ φορέσας,δίχα μόνης της αμαρτίας’’

   Όταν πάλι δω την εικόνα της Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας,αμέσως λέγω:’’Άχραντε Θεοτόκε,Μήτερ Χριστού του Θεού,πρέσβευε τον Υιόν σου και Θεόν μου,όπως ελεήση με τη αυτού αγαθότητι και ευσπλαγχνία,πολλά γαρ ισχύει δέησις Μητρός προς ευμένειαν Δεσπότου.Μη παρίδης αμαρτωλών ικεσίαν,η πάνσεμνος,ότι ελεήμων εστί και σώζειν δυνάμενος,ο και παθείν υπέρ ημών καταδεξάμενος’’.

   Και όταν δω εικόνα αποστόλου ή μάρτυρα,ή κάποιου από τους αγίους,δηλαδή παράσταση των παθημάτων τους,τα οποία υπέστησαν με γενναιότητα για τον Χριστό λέγω:’’Δόξα σοι,ο Θεός τούδε αποστόλου ή τούδε του αγίου’’.Και λέγοντας αυτά με τον τρόπο αυτό απευθύνω τη δοξολογία στο Θεό.

   Εσείς όμως οι νεόκοποι κήρυκες και χωρίς περιεχόμενο θεολόγοι,εσείς που ακούσατε το κήρυγμα των αγίων αποστόλων και των διαδόχων και μαθητών τους,που είναι οι Πατέρες και δάσκαλοί μας,όπως μας παρέδωσαν αυτοί από το θάνατο του Κυρίου και τη σωτήρια ανάσταση του μέχρι την όγδοη αυτή Ινδικτίωνα,λένε ότι έχουν περάσει 745 χρόνια από τότε και μέχρι τώρα οι σεβάσμιες εικόνες προσκυνούνταν και προσκυνούνται από τους πιστούς,όπως είπαμε προηγουμένως.

   Απιστήσατε στους Πατέρες και στο βάπτισμα που πήρατε από αυτούς,και δε δεχθήκατε την πίστη και τα λόγια τους.Δείξατε καθαρά τίνων μαθητές και διάδοχοι είστε.Γιατί,όπως εκείνοι αρνήθηκαν τον Σωτήρα μπροστά στον Πιλάτο,και,αφού τον κάρφωσαν στον σταυρό,τον θανάτωσαν,αλλά εκείνος με τη θεϊκή του δύναμη αναστήθηκε και ανέβηκε στους ουρανόυς και κάθισε στα δεξιά της μεγαλωσύνης του Θεού και Πατέρα του,το ίδιο και σεις,μη μπορώντας να σταυρώσετε για δεύτερη φορά τον Σωτήρα,δείξατε ολοφάνερα όλη την κακία σας στις απεικονίσεις και υπομνήσεις της ένσαρκης οικονομίας αυτού,μαζί με την κατά σάρκα μητέρα του και τους αγίους μαθητές και αποστόλους του.

   Διότι πράγματι χρησιμοποιήσατε και φωτιά και μύρια τεχνάσματα εναντίον των αγίων εικόνων,νομίζοντας ότι θα εξαλειφθεί τελείως η ανάμνησή τους,μαινόμενοι εναντίον των αναμνηστικών χρωματουργικών απεικονίσεών των.Κάνοντας όμως αυτά ακονίζετε εναντίον σας το ξίφος της δικαιοκρισίας και της πολλής μακροθυμίας και αγαθότητας του Θεού''.

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός (''Κατά Εικονοκλαστών'',ΕΠΕ,τ.2)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου