Σάββατο, 24 Μαΐου 2014

Προς τη Νέα και την Πρεσβυτέρα Ρώμη

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ
(9:33-36,10:42-45)

«Και ήλθαν εις την Καπερναούμ.Και όταν ήτανε στο σπίτι,τους ερώτησε,''Τι συζητούσατε εις τον δρόμον;''.Αυτοί δ'εσιωπούσαν,διότι είχαν συζητήσει αναμετάξυ τους εις τον δρόμον,ποιός είναι μεγαλύτερος.Και αφού εκάθησε,εφώναξε τους δώδεκα και τους λέγει,''Εάν κανείς θέλη να είναι πρώτος,πρέπει να είναι ο τελευταίος όλων και υπηρέτης όλων''.

''Ξέρετε ότι εκείνοι που θεωρούνται άρχοντες των εθνών,τα καταδυναστεύουν,και οι μεγάλοι άνδρες τους τα καταπιέζουν.Μεταξύ σας όμως δεν θα συμβαίνη το ίδιο.Αλλ'εκείνος που θέλει να γίνη μεγάλος μεταξύ σας,θα είναι υπηρέτης σας,και εκείνος που θέλει να είναι μεταξύ σας πρώτος,θα είναι δούλος όλων.Διότι και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθή αλλά να υπηρετήση και να δώση την ζωήν του λύτρον δια πολλούς''.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου