Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Κυριακή των Απόκρεω

 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ (25.31-46)

 ''31 Οταν δε έλθη ο υιός του ανθρώπου με όλην την δόξαν αυτού και μαζή με αυτόν όλοι οι άγγελοί του, τότε θα καθίση στον θρόνον του, τον λαμπρόν και ένδοξον. 32 Και θα συναχθούν εμπρός του όλα τα έθνη της γης από της δημιουργίας του Αδάμ μέχρι της συντελείας του κόσμου και θα χωρίση αυτούς μεταξύ των με όσην ευκολίαν χωρίζει ο ποιμήν τα πρόβατα από τα ερίφια. 33 Και θα θέση τα μεν πρόβατα εις τα δεξιά του τα δε ερίφια εις τα αριστερά. 34 Τοτε θα στραφή ο βασιλεύς εις εκείνους που θα ευρίσκωνται εις τα δεξιά του και θα πη· “ελάτε σεις οι ευλογημένοι του Πατρός μου και κληρονομήσατε την βασιλείαν των ουρανών, η οποία έχει ετοιμασθή για σας από τότε που εθεμελιώνετο ο κόσμος. 35 Διότι επείνασα και μου εδώσατε να φάγω, εδίψασα και με εποτίσατε, ήμουν ξένος που δεν είχα τόπον να μείνω, και με επήρατε στο σπίτι σας. 36 Ημουν γυμνός και με ενεδύσατε, αρρώστησα και με επισκεφθήκατε, εις την φυλακήν ήμουν και ήλθατε να με ιδήτε”. 37 Τοτε θα αποκριθούν προς αυτόν οι δίκαιοι και θα πουν· “Κυριε, πότε σε είδαμε πεινασμένον και σε εθρέψαμε η διψασμένον και σου εδώσαμε νερό; 38 Ποτε δε σε είδαμεν ξένον και σε περιμαζέψαμε η γυμνόν και σε ενεδύσαμεν; 39 Ποτε δε σε είδαμε ασθενή η φυλακισμένον και ήλθαμε εις επίσκεψίν σου;” 40 Και θα αποκριθή εις αυτούς ο βασιλεύς· “Αληθινά σας λέγω, κάθε τι που εκάματε, δια να εξυπηρετήσετε ένα από τους αδελφούς μου, που φαίνονται άσημοι και ελάχιστοι μέσα εις την κοινωνίαν, το εκάματε εις εμέ”. 41 Τοτε θα πη και εις εκείνους, που στέκονται εις τα αριστερά του· “φύγετε μακρυά από εμέ σεις οι καταράμενοι και πηγαίνετε στο αιώνιον πυρ, που έχει ετοιμασθή δια τον διάβολον και τους πονηρούς αγγέλους του. 42 Διότι επείνασα και δεν μου εδώσατε να φάγω, εδίψασα και δεν με εποτίσατε. 43 Ξενος ήμουν και δεν με επήρατε στο σπίτι σας, γυμνός και δεν με ενεδύσατε, άρρωστος και φυλακισμένος και δεν με επισκεφθήκατε”. 44 Τοτε θα αποκριθούν και αυτοί λέγοντες, “Κυριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο η διψασμένον η ξένον η γυμνόν η ασθενή η φυλακισμένον και δεν σε υπηρετήσαμεν;” 45 Τοτε θα αποκριθή εις αυτούς και θα είπη· “αλήθεια σας λέγω· εφ' όσον δεν εκάματε τα καλά αυτά εις ένα από αυτούς, που ο κόσμος θεωρεί πολύ μικρούς, ούτε εις εμέ εκάματε”. 46 Και θα απέλθουν αυτοί μεν εις την αιωνίαν κόλασιν μαζή με τον διάβολον, οι δε δίκαιοι εις την αιωνίαν ζωήν μαζή με τον Θεόν.''

Υπόμνημα εις το κατά Ματθαίον (Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος)

  “αλήθεια σας λέγω· εφ' όσον δεν εκάματε τα καλά αυτά εις ένα από αυτούς, που ο κόσμος θεωρεί πολύ μικρούς, ούτε εις εμέ εκάματε

  Τι λέγεις;Είναι αδελφοί Σου·πώς τους αποκαλείς ελάχιστους;Γι'αυτό είναι αδελφοί,γιατί είναι ταπεινοί,γιατί είναι φτωχοί,γιατί είναι απόκληροι.Αυτούς περισσότερο καλεί σε αδελφοσύνη,τους αγνώστους και ευκαταφρόνητους χωρίς να εννοεί μονάχα τους μοναχούς και εκείνους που κατέφυγαν στα βουνά αλλά κάθε πιστό.Και αν είναι κοσμικός και ακόμη,πεινασμένος και γυμνός και ξένος,είναι θέλημά Του να απολαύσει όλη εκείνη την φροντίδα

 Γιατί το βάπτισμα και η κοινωνία των Θείων Μυστηρίων μετατρέπει έναν άνθρωπο σε αδελφό.Έπειτα,για να γνωρίσεις και με άλλον τρόπο την δικαιοσύνη αυτής της απόφασης,πρώτα επαινεί εκείνους που έπραξαν τα σωστά και λέει:''ελάτε σεις οι ευλογημένοι του Πατρός μου και κληρονομήσατε την βασιλείαν των ουρανών, η οποία έχει ετοιμασθή για σας από τότε που εθεμελιώνετο ο κόσμος,διότι επείνασα και μου εδώσατε να φάγω'' και όλα αυτά.Και για να μην πουν πως δεν το έκαναν,τους καταδικάζει από τους συνδούλους τους.Όπως τις παρθένες από παρθένες και τον μεθυσμένο και κοιλιόδουλο δούλο από τον πιστό δούλο,και εκείνον που έθαψε το τάλαντο από εκείνους που έφερες δύο,και κάθε έναν από εκείνους που συνεχίζουν να αμαρτάνουν από εκείνους που έπραξαν τα σωστά.

 Και μόλις επαίνεσε εκείνους που έπραξαν το σωστό,τους δείχνει πόσο μεγάλος ήταν ο σύνδεσμος της αγάπης Του προς αυτούς.Γιατί λέει:''ελάτε σεις οι ευλογημένοι του Πατρός μου και κληρονομήσατε την βασιλείαν των ουρανών, η οποία έχει ετοιμασθή για σας από τότε που εθεμελιώνετο ο κόσμος''.Σε πόσα αξιέπαινα πράγματα είναι αυτό ισάξιο;Να είναι ευλογημένοι και ευλογημένοι από τον Πατέρα;Και πώς αξιώθηκαν τόσο μεγάλη τιμή;Ποια είναι η αιτία;''Διότι επείνασα και μου εδώσατε να φάγω, εδίψασα και με εποτίσατε'' και όλα αυτά.Πόσο μεγάλης τιμής και μακαριότητας είναι αυτά τα λόγια.Και δεν είπε λάβετε αλλά κληρονομήσατε ως δικά σας,ως του Πατέρα σας,ως οφειλόμενα από την αρχή.Γιατί πριν ακόμη υπάρξετε,αυτά είχαν προετοιμαστεί για εσάς επειδή ήξερα πως θα είστε όπως είστε.Και για ποια πράγματα λάμβαναν όλα αυτά;Για στέγη,για ρούχο,για ψωμί,για δροσερό νερό,για επίσκεψη και για φυλακή.Γιατί σε κάθε περίπτωση,είναι γι'αυτό που χρειάζεται και σε μερικές ούτε γι'αυτό.Γιατί σίγουρα,όπως προείπα,ο άρρωστος και εκείνος που είναι δέσμιος δεν επιζητεί μόνο αυτό αλλά ο ένας να λυθεί και ο άλλος να απαλλαχθεί από την αρρώστια.Αλλά Εκείνος,όντας ελεήμων,απαιτεί μόνο αυτά που είναι εντός των δυνάμεών μας ή ακόμη και λιγότερα από αυτά που είναι στις δυνάμεις μας,αφήνοντας σε εμάς να προσπαθήσουμε με ζήλο σε περισσότερα.

(Εάν υπάρχουν λάθη στα αποσπάσματα,ζητώ συγνώμη.Θα περιμένω με χαρά τις διορθώσεις σας.)

Προς δόξαν Θεού!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου